Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR vertegenwoordigt de personeelsleden en de ouders van alle scholen binnen MorgenWijzer en heeft als belangrijke taak om met het College van Bestuur mee te denken over het beleid voor de schoolorganisatie.

MW-Startblok-IMG_3237

De positie van de GMR is vastgelegd in de WMS; Wet Medezeggenschap Scholen. Daarin staat beschreven op welke onderwerpen de GMR advies- of instemmingsrecht heeft. De GMR stelt zich positief kritisch op en denkt proactief mee met de bestuurder over belangrijke ontwikkelingen binnen MorgenWijzer.

Samenstelling van de GMR

  • Jan Willem van der Kaaij (voorzitter) - personeelsgeleding
  • Anita van Alphen – oudergeleding
  • Daniëlle Balvert - personeelsgeleding
  • Marlies de Geus-Verschoor - oudergeleding
  • Amber van der Sluis - personeelsgeleding
  • Rob Swinkels - oudergeleding
  • Ferry Witting - oudergeleding

Contact: gmr@morgenwijzer.nl

Notulen van voorgaande schooljaren kunnen worden opgevraagd via gmr@morgenwijzer.nl.

Illustratie in footer