Bestuur en servicebureau

Daniëlla van den Beemt vormt het college van bestuur van MorgenWijzer. Zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor onze onderwijsorganisatie en werkt samen met de directeuren en de medewerkers van het servicebureau aan een sterke onderwijsorganisatie, in dienst van goed onderwijs.

DSC03310

Ons servicebureau is er vooral voor de scholen. Er werken experts die de scholen faciliteren en ontzorgen op terreinen die ver afstaan van hun kerntaak, zoals huisvesting. Op andere gebieden werken de experts met de scholen samen, bijvoorbeeld bij beleidsvoorbereiding, HRM en kwaliteit. Ook functioneren ze als ‘critical friends’.

Het servicebureau vervult ook taken namens het bestuur: kaderstellend (denk aan de begroting) en controlerend (denk aan de verantwoording). Kenmerkend is de integrale werkwijze: ontwikkelingen worden vanuit alle domeinen bekeken en beslissingen genomen vanuit MorgenWijzerbreed perspectief. Bij elke beslissing is de vraag wat deze duurzaam bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

College van Bestuur
Daniëlla van den Beemt

Bestuurssecretaris
Rozemarijn Boer

Directeur onderwijs en kwaliteit
Astrid de Graaff

Directeur HRM
Charony Anthony

Directeur Bedrijfsvoering
Mark de Graaf

Bovengenoemde leden van het managementteam zijn te bereiken via Chantal van der Linden, bestuurs- en managementondersteuner, via secretariaat@morgenwijzer.nl

Illustratie in footer