Wie wij zijn

Bij MorgenWijzer zeggen we: ‘Ontwikkeling begint bij jou!’. Bij ons kan iedereen ontwikkelen vanuit eigenheid. Dat is de belofte die wij onze leerlingen, collega’s en partners doen.

MW-ArnoldusvanOs-IMG_3182

Onze missie

Wij geven élke leerling een zo stevig mogelijke basis om in het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. Een stevige basis zorgt voor gelijkwaardige kansen, die onafhankelijk zijn van iemands sociale, culturele of religieuze achtergrond. Deze overtuiging geeft ons richting bij alles wat wij doen. Of dat nu in de klas is of daarbuiten. Binnen de school of binnen de stichting. Met leerlingen, met medewerkers of met partners. De beste basis voor élke leerling: daar zetten wij ons dagelijks voor in.

Onze identiteit

Bij MorgenWijzer waarderen we diversiteit. We hebben katholieke, openbare en samenwerkingsscholen en stappen dus bestuurlijk over de grenzen van de traditionele denominaties heen. Op schoolniveau blijven deze grenzen gehandhaafd. Elke school vormt een eigen gemeenschap met een identiteit die enerzijds wordt gevormd door haar historie en traditie en anderzijds door de tijdgeest van dit moment. De eigenheid hangt nauw samen met de mensen die er werken, de ouders en leerlingen die zich aan de school hebben verbonden en de omgeving waarvan de school deel uitmaakt. Gezamenlijk wordt bepaald wat belangrijk is: de waarden en normen die het gedrag binnen de school richting geven en de uitingen daarvan in symbolen, gebruiken en vieringen die de verbondenheid versterken.

Onze waarden

blauw regenboog

Samen verantwoordelijk
Wij voelen ons verbonden aan elkaar en aan onze missie. Daar zetten we ons allemaal vanuit onze eigenheid en rol voor in. Tegelijkertijd weten we dat geen van ons de missie alléén kan waarmaken. Wij hebben elkaar nodig en voelen ons samen verantwoordelijk.

rood klavertje (2)

Leergierig
Bij ons draait alles om leren en ontwikkelen. Daar ben je nooit mee klaar. Iedereen is gemotiveerd zichzelf te blijven ontwikkelen: meer weten, nieuwe kennis verwerven, beter worden. Die motivatie willen we ook bij de leerlingen bereiken.

lilac praatwolkje

Eigenaarschap
Iedereen neemt bij ons regie. Dat is wat we bedoelen met 'eigenaarschap': dingen doen omdat je die belangrijk vindt en je verantwoordelijk voelen voor het resultaat. Als medewerkers zijn we eigenaar van onze eigen ontwikkeling, we leren onze leerlingen de regie te nemen over hún ontwikkeling, samen voelen we ons eigenaar van het grotere geheel.

groene pijlen

Lef
Ook tonen we lef. We zijn bereid om buiten de lijntjes te kleuren, experimenten aan te gaan en tegenslagen te accepteren om een hoger doel te bereiken. Lef betekent dat we kritisch naar onszelf kijken, bestaande overtuigingen ter discussie stellen en een kritische dialoog voeren, als dat ons en onze leerlingen verder brengt.

geen = teken

Waarmaken
Waarmaken gaat verder dan ambitie hebben. Waarmaken verenigt dromen, volharden én volbrengen. Dat maakt ambities waardevol.

Illustratie in footer