Onze Learning Community

De MorgenWijzer Learning Community is wie we zijn, hoe we samen ons werk doen en hoe we ons ontwikkelen.

MM-LR-8658

De mix van gezamenlijke verantwoordelijkheid, leergierigheid, eigenaarschap en lef is de motor van onze Learning Community. Onze scholen vormen samen met het servicebureau een lerend netwerk waarin iedereen wordt aangemoedigd een stap naar voren te doen en kennis, kunde, inzicht, inspiratie en verantwoordelijkheid te delen. Binnenschools én bovenschools. We bouwen met zijn allen aan een lerende en onderzoekende cultuur.

Een deel van het leren organiseren we in expertgroepen. Daar ontmoeten medewerkers met soortgelijke functies, ontwikkelvragen of interesses elkaar. Ze leren van interne en externe experts en wisselen kennis en ervaring uit. Zo ontstaat een levend kennisnetwerk, waar in mensen elkaar ontmoeten, samen leren en werken en samen ontwikkelen.

MW-ArnoldusvanOs-IMG_3230

De MorgenWijzer Learning Community

  • is het levende netwerk van al onze medewerkers en al onze scholen
  • waar we onderling kennis en expertise delen, binnen én tussen scholen
  • waar we aanvullende kennis en expertise zoveel mogelijk zélf opbouwen
  • omdat dit leidt tot duurzame kwaliteitsverbetering op onze scholen
  • en tot meer ontwikkelingskansen en werkplezier voor onze medewerkers.
Illustratie in footer