Raad van Toezicht

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, onder andere in de vorm van belangrijke beleidsdocumenten als de begroting en het jaarverslag. De RvT is werkgever van de bestuurder en is een klankbord bij strategische vraagstukken.

DSC03314

Naast het overleg met de bestuurder hebben de leden van de RvT ook contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), de schooldirecteuren en de externe stakeholders. Zij leggen schoolbezoeken af en investeren ook in zelfevaluatie en deskundigheidsbevordering.

De RvT-leden ontvangen een jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaamheden. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op de WNT-klasse in combinatie met de regeling normering topinkomens OCW sectoren.

Samenstelling van de RvT

  • Bert Verheugd (voorzitter)
  • Gulhan Akdemir
  • Nico Vrijenhoek
  • Krijno van Vugt
  • Loes Ypma

Contact: secretariaat@morgenwijzer.nl

Illustratie in footer