Kinderen zijn de toekomst

Contact

Bezoekadres
Henry Dunantweg 30
2402 NR, Alphen aan den Rijn

Postadres   
Postbus 290
2400 AG, Alphen aan den Rijn

Telefoon:     
0172-501119

Telefoon klein onderhoud:      
0172-501419

Secretariaat
Het secretariaat is altijd bereikbaar via de mail. Klik HIER

RSIN/fiscaalnr.
002838461

Morgenwijzer is een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Klachten
Soms loopt het niet zoals u verwacht of wilt. We hebben afspraken gemaakt hoe we dit in goed overleg met u willen oplossen. Deze afspraken staan in de klachtenprocedure. Elke schooldirecteur kan u informatie hier over geven. Klachten die voor u verder gaan dan het schoolniveau kunt u richten aan het college van bestuur via het secretariaat (zie hierboven).


Privacy 
Nadere informatie met betrekking tot de privacy bij Morgenwijzer vindt u HIER.