west Naar vacatureoverzicht

Vacature leerkracht instroomgroep

Meridiaan
Meridiaan-bew-IMG_6774

Voor de Meridiaan zijn wij op zoek naar een:

Leerkracht voor 23 uur van maandag t/m woensdag voor de instroomgroep

Onze school

De Meridiaan
Staat als een (t)huis

De visie van De Meridiaan is totstandgekomen in nauwe samenwerking met ons hele team. Zij past in het strategisch plan van onze koepelorganisatie MorgenWijzer om het onderscheidend vermogen van alle Morgenwijzer-scholen te verhelderen. Het mooie van dit traject is dat we met elkaar onze visie hebben afgepeld tot de kern, en dat de kernwoorden voor iedereen aansprekend zijn. Dat geldt voor ons, als collega’s, maar ook voor de kinderen en hun ouders, of zij nu voor het eerst kennismaken met de Meridiaan of daar al jaren meedraaien. Die herkenbaarheid is voelbaar in ons gebouw. Wat we zeggen, is ook wat je terugziet, ongeacht de groep of de leerkracht die ervoor staat. Die eenheid in denken en doen, uiteraard met ruimte voor ieders talenten en accenten, steunt op drie belangrijke pijlers. Dankzij die pijlers staat onze visie als een huis, en daarin heten we jullie van harte welkom.

Meridiaan2

1)Het fundament: een stevige basis voor de kernvakken

Als school staan wij voor goed onderwijs. Dat klinkt misschien heel logisch, maar de afgelopen decennia wankelt Nederlands sterke internationale positie op dit gebied. Die ontwikkeling willen we keren met een sterke focus op de kernvakken: lezen, rekenen, taal, spelling en schrijven. Niet alleen omdat deze vakken de basis vormen voor alle andere vakken. We vinden het ook heel belangrijk dat kinderen nog ‘gewoon’ zelf een kaartje kunnen schrijven aan oma, dat ze kunnen narekenen of ze bij de supermarkt niet te veel betalen en dat ze bijvoorbeeld een spreekwoord kunnen gebruiken om zich uit te drukken. Als school creëren wij voor onze kinderen de voorwaarden om tot leren te komen, en daartoe vormen de kernvakken een stevig fundament.

Om deze belofte waar te maken, hebben we fors geïnvesteerd in de didactische en pedagogische vaardigheden binnen onze school. Onder begeleiding van onze didactisch coach hebben we ‘De Goede Meridiaanles’ ontwikkeld, met een instructiemodel dat in principe dezelfde opbouw volgt voor alle groepen. Dit model dwingt af dat in iedere les herkenbare basiselementen terugkomen, die een gericht leerproces ondersteunen. Die consistente aanpak geeft duidelijkheid aan de kinderen, en ook aan de leerkrachten. De didactisch coach begeleidt ons team in de juiste toepassing van De Goede Meridiaanles. Zij coacht onze medewerkers om de professionele groei door te maken die onze hoge lat nu eenmaal vereist. We bieden onze collega’s ontwikkelmogelijkheden met ruimte voor individuele specialisaties. Dit is ons eigen fundament voor het beroep waarvan wij de kwaliteit hoog willen houden.

2)Het dak: aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

Als de kernvakken het fundament zijn, dan wordt het dak gevormd door onze aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zonder dak regent de hele woning immers nat en heb je weinig aan het fundament: in een onveilige en onprettige sfeer is het lastig om tot leren te komen, willen we daarmee zeggen. Wij beschouwen onze school dan ook als een oefenplaats voor de samenleving. Bij ons mogen alle kinderen zijn wie ze zijn, én leren ze hoe ze zich kunnen bewegen in een groep van pakweg 25 kinderen. Weten wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat (nog) niet; dat is hartstikke belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Weten hoe je je aanpast aan de groep is dat evengoed. Daarom bestaat er op onze school geen enkel excuus voor wangedrag en zetten we intensief in op de Kanjertraining. Als team en in de groep sturen we actief op een positieve omgang met elkaar en op een veilige sfeer binnen onze school. Die prettige sfeer komt ook op een mooie manier tot uiting in de goede gewoonte om (katholieke) feestdagen en andere bijzondere momenten te vieren met elkaar. Kinderen, collega’s en ouders: op de Meridiaan is iedereen welkom om te delen in de feestvreugde

3)Het cement: coöperatief leren

Wat echt onderscheidend is voor de Meridiaan, is een lesaanpak waarin we veel gebruikmaken van zogenoemde ‘coöperatieve structuren’. Daarmee bedoelen we dat we heel veel waarde hechten aan samenwerkend leren, en dat we dat op een bewuste manier integreren in onze lessen. ‘De goede Meridiaanles’ bestaat enerzijds uit instructie, en anderzijds uit leren van en met elkaar. Voor dat laatste gebruiken we verschillende vormen en materialen. Voor de toepassing daarvan hebben we een duidelijke lijn ontwikkeld.

In de praktijk betekent dit dat de kinderen van groep 3 t/m 8 bij elkaar zitten in teams van vier. Binnen deze teams nemen de kinderen verschillende rollen in, en daarmee gaan ze oefenen aan de hand van afwisselende taken en opdrachten. Door te praten, te bewegen of samen te werken maken zij zich de leerstof eigen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de versteviging van de teams en aan de verbinding binnen de groep. De kinderen doen opdrachten om elkaar beter te leren kennen en te waarderen, en om beter samen te werken.

Coöperatief leren vind je overal terug binnen onze school, ook binnen ons team. Tijdens teambijeenkomsten maken we zelf ook gebruik van coöperatieve werkvormen om van en met elkaar te leren. Collega’s wisselen actief kennis en ervaring met elkaar uit. Zo zijn er bijvoorbeeld coördinatoren voor rekenen, taal, sociaal-emotionele ontwikkeling en coöperatief leren, twee event managers en natuurlijk ook onze intern begeleiders. Zij zijn leerkracht en hebben daarnaast een eigen expertisegebied, dat zij ontsluiten voor hun collega’s. Zo vormen we met elkaar een ‘Learning Community’, waarin verdieping en kennisdeling centraal staan.

Coöperatief leren is het cement dat ons met elkaar verbindt en dat ons huis sterk en stevig houdt.

Wie ben jij?

Wij zoeken een leerkracht die zich herkent in de volgende omschrijving:

 • Je hebt een open houding en kijkt naar kansen en mogelijkheden in de uitvoering van je werk en de omgang met kinderen
 • Je bent bereid om te werken volgens wat ‘het Meridiaanhuis’ van je vraagt als leerkracht
 • Je neemt graag verantwoordelijkheid in het team
 • Je wil jezelf blijven ontwikkelen
 • Ervaring met het geven van een (E)DI les en het inzetten van coöperatief leren is een pré

Wat bieden wij jou?

 • Een fijn team dat samen met jou wil bouwen aan een stevige basis voor onze kinderen
 • Salaris in schaal LB € 3.301 - € 5.030 zoals vastgelegd in de CAO PO
 • Veel verantwoordelijkheid en ontwikkelmogelijkheden binnen MorgenWijzer, een professionele organisatie met gezonde ambities
 • Samenwerking met collega’s over de grenzen van de scholen heen
 • Een werkgever met aandacht voor medewerkers die investeert in vitaliteit en werkplezier

Informatie

Ga voor meer informatie over de school naar de website https://www.basisschoolmeridiaan.nl/

Wil je eerst meer weten over de functie, bel dan naar Claire Pet (directeur) op telefoonnummer 0172-425455 of mail naar directie.meri@morgenwijzer.nl

Meer weten over jouw loopbaan bij MorgenWijzer? Lees dan hier verder.

Solliciteren?

Enthousiast geworden? We komen graag met je in gesprek! Stuur jouw CV (inclusief contactgegevens) en motivatie naar solliciteren@morgenwijzer.nl. Of vul onderstaand formulier in.

 • WTF 0,575
 • School Meridiaan
 • Vanaf 4 november 2024 (na de herfstvakantie)
 • Locatie Alphen aan den Rijn

Solliciteer op deze vacature

1800 tekens resterend
Sleep bestand hier of...
 • Maximale bestandsgrootte: 10 MB
west Naar vacatureoverzicht
Illustratie in footer