.

Onze scholen

De scholen van Morgenwijzer
De samenwerking heeft als doel om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden, passend en kindgericht. Dat was altijd al een pijler van onze organisaties en dat blijft zo. We richten Morgenwijzer zodanig in, dat de scholen en hun directeuren steeds meer eigen verantwoordelijkheid dragen om keuzes te maken. Zij kennen hun school en de kinderen immers het best en kunnen dus ook de consequenties het best overzien. Doordat we ook tussen scholen en collega's veel kennis uitwisselen, groeien we uit tot een zelf-vernieuwende organisatie die nooit klaar is en telkens weer bijleert. Vanuit die houding geven wij een antwoord op de actuele ontwikkelingen in het onderwijs.
Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten. De school en de schoolleider bepalen het eigen onderwijskundig profiel. Dat geeft ouders en kinderen de ruimte om te kiezen voor een school die bij hen past. Een school waar zij zich thuis voelen en waar iedereen tot zijn recht komt. Door goede onderlinge samenwerking kunnen de scholen van Morgenwijzer nog meer bieden dan ze ieder afzonderlijk al doen.

Klik hier voor een overzicht van onze scholen.