Kinderen zijn de toekomst

Strategie

'Wijzer naar morgen'

De strategische visie van Morgenwijzer is in co-creatie met leerkrachten, directeuren, ouders, kinderen en partners tot stand gekomen.
Vanuit die verschillende invalshoeken kwamen we tot een gedragen beleid waaraan onze scholen hun eigen invulling kunnen geven.

Het mooie van deze aanpak is dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij de toekomst van onze scholen.
Kinderen vinden andere dingen belangrijk dan directeuren; leerkrachten kijken met een andere blik dan ouders. Zo hebben hebben we gezamenlijk onze koers bepaald.

Lees hier ons strategisch plan 'Wijzer naar morgen'.