Kinderen zijn de toekomst

Vergaderdata


7 september 2020
5 oktober 2020
2 november 2020 (met RvT)
23 november 2020
11 januari 2021
15 februari 2021 (samen met MR-en)
1 maart 2021
12 april 2021
7 juni 2021
17 juni 2021 (met RvT)


De vergaderingen van de GMR zijn openbaar te bezoeken als toehoorder. De vergaderingen beginnen om 19:30 en vinden plaats op de Henry Dunantweg 30 in Alphen aan den Rijn.
Graag vernemen wij uw aanwezigheid vooraf via gmr@morgenwijzer.nl en indien mogelijk een toelichting op de reden van uw aanwezigheid