Kinderen zijn de toekomst

Strategie

Strategie in beweging

In 2017 hebben we vijf richtinggevende uitspraken met elkaar geformuleerd, die als basis dienen voor het onderwijs op de Morgenwijzerscholen:
  1. we stimuleren nieuwsgierigheid, creativiteit en een onderzoekende houding;
  2. we maken ruimte om talenten te ontdekken en in te zetten;
  3. we zien de natuur en de omgeving als inspiratiebron om van en in te leren;
  4. we zien het hele kind en zijn er voor alle kinderen;
  5. we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze kinderen.
Vanaf 2018 geven de directeuren in hun school- en jaarplannen een concrete invulling aan deze richtinggevende uitspraken. Daarin brengen zij hun eigen accenten aan, passend bij de school en bij de speerpunten die ouders, kinderen en leerkrachten belangrijk vinden. Wil je meer weten over onze strategie en de richtinggevende uitspraken?
Lees dan onze koersnotitie.