Kinderen zijn de toekomst

Schorsing en verwijdering

Protocol bij schorsing en verwijdering

Dit protocol treedt in werking bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling,
waardoor de belangen van het kind en andere leerlingen en/of personeelsleden van de school geschaad worden.
Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar juist vanwege de ernst van zo'n situatie is het belangrijk om terug te kunnen vallen op goede afspraken.

Klik hier voor het protocol schorsing en verwijdering