.

Managementstatuut

In het managementstatuut is vastgelegd wat de bestuurlijke taken en bevoegdheden zijn van het bovenschoolse management en hoe de taakverdeling met de schooldirecteuren is vormgegeven.

Ons managementstatuut lees je hier.