Kinderen zijn de toekomst

Klachten

Klachtenregeling

Soms loopt het anders dan verwacht of gewenst.
Ons advies is altijd om dit eerst met de betrokkenen zelf op te nemen.

In de klachtenregeling hebben we de afspraken en stappen vastgelegd die genomen kunnen worden om tot een oplossing te komen.

Klik hier om het klachtenreglement te kunnen lezen.