.

Intern begeleider Meridiaan

Morgenwijzer is een jonge, ambitieuze onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en het omringende Groene Hart. Wij hebben zo'n 460 medewerkers, 4.100 leerlingen en 19 locaties. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor goed onderwijs in onze regio.  Daarom zijn we voortdurend in ontwikkeling. Iedere school heeft een eigen karakter met eigen accenten, dus je vindt altijd een school waar jij je thuis voelt en die aansluit bij jouw ambities, ideeŽn en opvattingen. Zowel kinderen als medewerkers vinden  
bij ons een rijke leeromgeving.
Wij zijn op zoek naar een:

Intern begeleider
Meridiaan | Alphen aan den Rijn | 0,4 fte | werkdagen in overleg | per schooljaar 2023/2024

Op de Meridiaan willen we kinderen een stevige basis meegeven, zowel op cognitief als op sociaal gebied.
We vinden het belangrijk dat je weet wie je bent, wat je wil en wat je kunt. In onze lessen gaan kinderen aan de slag
met coŲperatief leren en werken. Onze leerlingen leren zelfstandig en onderzoekend vanuit een stevige basis in de
kernvakken taal, rekenen, spelling en schrijven.

Als IB-er:

 • begeleid en coach je leerkrachten bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;

 • ondersteun je de leerkrachten bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen, bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en bij het voeren van gesprekken met ouders;

 • bespreek je met het team en de directeur de behaalde resultaten in relatie tot de gestelde doelen en werk je binnen de school  groepsoverstijgend aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de leerlingenzorg; 

 • draag je bij en zie je toe op de doorgaande leerlijnen binnen de school en monitor je het behalen van de gestelde doelen;

 • geef je een impuls aan de zorgstructuur en ga je op zoek naar de antwoorden voor het verder vormgeven van Passend Onderwijs;

 • werk je mee aan het bestaande beleid en het door het team gedragen jaarplan, waarbij je actief jouw expertise deelt met het team;

Wij zoeken een IB-er:

 • met ervaring als leerkracht en intern begeleider, die graag verantwoordelijkheid neemt ťn geeft;

 • die kinderen de ruimte biedt om hun talenten te ontplooien, maar het net zo belangrijk vindt om zichzelf te blijven ontwikkelen;

 • die een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding stimuleert, opdat kinderen daarmee hun eigen plek vinden in de wereld van vandaag en morgen; 

 • die mee kan denken in en het opzetten van beleid in een managementteam (samen met andere IB-er en directeur);

 • die de behoeftes van leerkrachten op zorggebied kan herkennen en hierop af kan stemmen;

 • die competent is in het coachen en begeleiden van leerkrachten;  

 • met een oplossingsgerichte denk- en werkwijze;  

 • met een afgeronde opleiding gericht op interne begeleiding (bv post - hbo Interne begeleiding, Master Educational Needs). 


Het salaris is volgens de CAO PO.

Voel jij je aangesproken? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar solliciteren@morgenwijzer.nl
of vul het Sollicitatie formulier in.