Kinderen zijn de toekomst

GMR leden

Even voorstellen....

Jan Willem van der Kaaij
Mijn naam is Jan Willem van der Kaaij, leerkracht op basisschool De Vroonhoeve en voorzitter van de GMR Morgenwijzer.
Het aansturen van de GMR vind ik een leuke en belangrijke taak. Samen met het College van Bestuur houdt de GMR de belangen van kinderen en medewerkers voor ogen en streeft zij naar kwalitatief goed onderwijs, waar een ieder gezien en gehoord wordt.

Cardia Geers
Mijn naam is Cardia Geers. Ik ben 52 jaar en werkzaam als leerkracht bij Het Spectrum locatie Batenstein in groep 1/2. Ik neem deel aan de GMR, omdat ik het interessant vind het onderwijs bij Morgenwijzer vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ik ben gewend het onderwijs vanaf de werkvloer te ervaren. In de GMR bekijk je het onderwijs met, als het ware, een helikopterview.

Lisette van der Eijk
Mijn naam is Lisette van der Eijk. Mijn kinderen gaan naar school naar de Populier in Boskoop. Het is fijn om actief mee te kunnen denken over onderwerpen die van belang zijn voor de kinderen maar ook voor de ouders en het personeel. Als de basis goed is dan komt dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Als lid van de GMR hoop ik hier een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.

Amber van der Sluis
Mijn naam is Amber van der Sluis. Ik ben 31 jaar en woon met mijn vriend en dochter in Alphen aan den Rijn.
Sinds 2010 ben ik werkzaam als groepsleerkracht. Momenteel sta ik voor een groep 6/7 in Benthuizen. Ik heb op verschillende scholen van Morgenwijzer gewerkt en ik vind het erg interessant om te zien hoe elke school zijn eigen visie/missie uitwerkt.
Ik wil mij graag inzetten voor de GMR om de processen van bovenaf te kunnen volgen en de vertaalslag naar de scholen te maken.

Carolina Tas
Mijn naam is Carolina Tas, leerkracht op basisschool Bonifacius in Alphen aan den Rijn.
Ik heb jaren zitting gehad in de MR. Het is nu tijd om mijn kennis te verbreden. 
Samen met de andere leden streef ik naar kwalitatief goed onderwijs. Door mee te denken, advies te geven en in te stemmen met het bestuur dragen wij bij aan een prettige werkomgeving voor onze collega's en de kinderen die dagelijks in deze omgeving werken en leren.
Ik vind het belangrijk om de ervaringen van de werkvloer mee te nemen naar de GMR.