Kinderen zijn de toekomst

GMR leden

Even voorstellen....

Anoek Sloot
Ik ben moeder van drie kinderen van het Kompas in Ter Aar, waar ik ook in de MR zit. Ik vind dat de basisschool een cruciale tijd is voor kinderen, op school moeten ze zich veilig en begrepen voelen, uitgedaagd worden en vaardigheden en kennis leren die ze nodig hebben in de toekomst. Ik zie graag dat we meer naar de toekomst kijken en niet blijven hangen in hoe de school er altijd uit zag. Via de medezeggenschapsorganen hoop ik hier mijn steentje in bij te kunnen dragen.

Fred Habermehl
Ik ben Fred Habermehl, geboren in 1973, getrouwd en vader van twee kinderen van 12 en 10 jaar waarvan de jongste nu nog steeds op basisschool Het Vianova zitten in Alphen aan den Rijn.
In het dagelijks leven werk ik bij het AMC te Amsterdam als System Engineer. In 2013 kwam er een vacature bij de MR en besloot ik dat ik me wel wilde in gaan zetten voor "onze" school.
Ik vind het belangrijk als ouder betrokken te zijn bij de school van mijn kinderen. Ik ben sinds mei 2013 lid van zowel de MR als ook de GMR. Toen nog van de oude stichting SKBA en daarna via het fusietraject nu van Morgenwijzer.
In mijn rol binnen de MR & GMR krijg ik een goed inzicht in het reilen en zeilen binnen de school en de stichting waardoor ik mee kan denken over beleidsmatige zaken en daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de scholen.
Samen proberen we elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen.

Jan Willem van der Kaaij
Mijn naam is Jan Willem van der Kaaij, leerkracht op basisschool De Vroonhoeve en voorzitter van de GMR Morgenwijzer.
Het aansturen van de GMR vind ik een leuke en belangrijke taak. Samen met het College van Bestuur houdt de GMR de belangen van kinderen en medewerkers voor ogen en streeft zij naar kwalitatief goed onderwijs, waar een ieder gezien en gehoord wordt.

Cardia Geers
Mijn naam is Cardia Geers. Ik ben 52 jaar en werkzaam als leerkracht bij Het Spectrum locatie Batenstein in groep 1/2. Ik neem deel aan de GMR, omdat ik het interessant vind het onderwijs bij Morgenwijzer vanuit een andere invalshoek te bekijken. Ik ben gewend het onderwijs vanaf de werkvloer te ervaren. In de GMR bekijk je het onderwijs met, als het ware, een helikopterview.

Angelique de Roos 
Moeder van drie schoolgaande kinderen, De Torenvalk in Leimuiden.
'Interessant om lid te zijn bij de GMR van Morgenwijzer, zo kan ik als ouder meedenken en meepraten over de ontwikkelingen binnen de onderwijsorganisatie'. 

Marit Camphuijsen
Ik ben Marit Camphuijsen en heb een dochter op Het Spectrum. Ik help mee in de klas waar nodig en wil daarnaast ook meedenken over de bestuurlijke en beleidsmatige kant van de school. Vandaar dat ik mij aangemeld heb voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Die richt zich op alle scholen binnen de stichting, zowel openbaar als katholiek. Ik vind het mooi dat Morgenwijzer vanuit verschillende perspectieven elk kind kwalitatief goed onderwijs en een fijne schooltijd wil bieden. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Marcel van Egmond
Als vader van twee jongens, waarvan de jongste inmiddels de derde Morgenwijzer-school bezoekt, voel ik mij betrokken bij de organisatie achter de school. Ik praat liever met, dan over school. Vanuit de GMR probeer ik dan ook met een frisse blik te reageren op alle ontwikkelingen en het schoolbestuur te helpen door mee te denken. Dat houdt een positief-kritische bik niet tegen. Ik zal dan ook proberen mijn ervaringen vanaf de werkvloer (pensioenverzekeringen) en met het Speciaal Basis Onderwijs daarbij te gebruiken. 

Marc van Doorn

Ik heb twee dochters op OBS Het Palet in Alphen aan den Rijn.  Vanaf het begin ben ik sterk betrokken bij de school, van voorlees papa tot luizen papa. Doordat ik veel reis voor mijn werk is het helaas niet altijd mogelijk om rechtstreeks bij de school betrokken te zijn. Omdat ik ouderinspraak toch erg belangrijk vindt zit ik derhalve bij de GMR en met meerdere jaren ervaring als voorzitter van de OR van een groot offshore bedrijf voel ik mij daar prima thuis en kan ik een goede bijdrage leveren.