Kinderen zijn de toekomst

De organisatie Morgenwijzer

Morgenwijzer is een zelfstandige stichting voor basisonderwijs
Organisatie
Morgenwijzer is een organisatie van 24 scholen en 26 locaties, met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht  houdt toezicht op het bestuur van Morgenwijzer.
Jeannette de Heij en Hans de Roode hebben als college van bestuur de eindverantwoording van Morgenwijzer en hebben de leiding over de schooldirecteuren. Samen met hen en ondersteund door de medewerkers van het bedrijfsbureau (personeelszaken, financiën, onderhoud en kwaliteit van onderwijs) werkt Morgenwijzer aan kwalitatief goed onderwijs voor de regio.
Op basis van  de WMS (wet medezeggenschap scholen) en de “Wet op goed onderwijs en goed bestuur” is de medezeggenschap vorm gegeven. De MR op de scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheid in overleg met de directeur; voor het totaal van Morgenwijzer heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschap een belangrijke rol. De gesprekspartner van de GMR is het college van bestuur.
 
Het college van bestuur
Jeannette de Heij 
Hans de Roode 

HIER treft u het managementstatuut.

Raad van toezicht
De raad van toezicht wordt gevormd door 9 leden.
Dit zijn:
Hans Amesz, voorzitter
Rudi Overmars, vice voorzitter
Connie Arkensteijn
Gideon Folkers
Edward den Heeten
Inez Klapper
Paul Kop
Doky Verhagen
Bert Verheugd

Er wordt gewerkt met een rooster van aftreden.

Voor de vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt de “Regeling financiën hoger onderwijs” gevolgd. Deze regeling is van toepassing aangezien de toezichthouders een hoge maatschappelijke positie hebben en veel tijd steken in hun functie voor de stichting. Buiten de reguliere vergadering en voorbereidingen om hebben zij bijeenkomsten met de GMR, de schooldirecteuren en de externe stakeholders. Tevens zijn er vergaderingen omtrent strategie, zelfevaluatie van de raad van toezicht en bezoeken zij de verschillende basisscholen. De jaarlijkse vergoeding bedraagt € 5.340,00.


Wilt u mailen naar het secretariaat klik dan HIER