Kinderen zijn de toekomst

Contact

Bezoekadres
Henry Dunantweg 30
2402 NR, Alphen aan den Rijn

Postadres   
Postbus 290
2400 AG, Alphen aan den Rijn

Telefoonnr:       
0172-501119

Telefoonnr. klein onderhoud:      
0172-501419

Secretariaat
secretariaat@skba.nl
eveline.van.der.wereld@sopora.nl

Klachten
Soms loopt het niet zoals u verwacht of wilt. We hebben afspraken gemaakt hoe we dit in goed overleg met u willen oplossen. Deze afspraken staan in de klachtenprocedure. Elke schooldirecteur kan u informatie hier over geven. Klachten die voor u verder gaan dan het schoolniveau kunt u richten aan het college van bestuur via het secretariaat (zie hierboven).